tarihinde yayınlandı Yorum yapın

Fotoğraf bir yanılsamadır

Fotoğraf bir yanılsamadır; Bizlere her ne kadar çağımızı belgeleyen en önemli araç olarak sunulsa da, kendi nesnel gerçekliği, fotoğrafı bir ilizyondan öteye götüremez. Fotoğraf çeken bir kişi var oldukça; an kurgulanır, kurgulandıkça nesnel gerçekliğinden uzaklaşır. Fotoğraf, üzerine yüklenen imgelerle birlikte yanılsatılmıştır. Fotoğraf, yapan kişinin algılama biçimi “İmge dağarcığı” ile bütünleşip kendisini yansıttığı  iki boyutlu, zaman ve mekânı yok eden, tamamıyla teknik bir transkripsiyon haline dönüşür.
Bir başka deyişle; Fotoğrafı oluşturan tüm nesneler, üzerilerinde taşıdıkları imgelerle, aynı mekanı paylaştıkları diğer nesnelere imgeler yüklerler, bu, nesnelerin kendi gerçekliklerinden koparak yeni bir nesnel gerçeklik oluşturmasına neden olmaktadır. Fotoğrafçı, bu nesneler veya üzerilerinde taşıdıkları imgelerden bir yada bir kaçına takılıp bütün içerisinde bunları çerçevelediği anda, karşısındaki nesnel bütünlük, üzerine yüklenen imge ile yeni, bir önceki duruma göre tek başına, iki boyutlu nesnel bir imgeye dönüşmüştür, fotoğraf teknolojisinin sağladığı / sağlayabildiği olanak / olanaksızlık larla elde edilen: anın içerisinden kopartılarak iki boyutla sınırlandırılmış, tekil, yaratıcısına özel yeni bir nesnel gerçekliktir elde edilen, bir başka değişle FOTOĞRAF.
Fotoğrafın sunum aşamasında ise süreç başa döner, artık fotoğrafı oluşturan nesneler, imgeler, zaman.. hiç biri yoktur. Fotoğraf ve izleyen vardır, fotoğrafçı ve fotoğrafı çekilen arasında yaşananlar, izleyen ve fotoğraf arasında yaşanmaktadır.
Artık fotoğraf yoktur izleyenin onun üzerine yüklediği imgeler onu, izleyenin imge dağarcığında başka bir boyuta taşımıştır.
Fotoğrafın çekildiği andan itibaren başlayan bu sihirli yolculuk, tüm gerçekliğinden arınarak yanılsamalara uğramış imgeler bütünü halinde, her bakışta başka imgelerle yanılsayıp yolculuğuna devam edecektir.
Fotoğraf bir yanılsamadır; Bizlere her ne kadar çağımızı belgeleyen en önemli araç olarak sunulsa da, biz bu ilizyonun yaratıcıları olarak sizlerin belleklerinize; Fotoğraflarımızla yeni yanılsamalar sunup, fotoğrafın sihirli dünyasında küçük hikâyelerimizi anlatmaya devam edeceğiz.

Aydın Karadöller
12/07/09

Bir cevap yazın